Mutualiteiten

Tegemoetkoming door mutualiteit van prestaties door psychologen en psychotherapie.

In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie (voorlopig) nog niet wettelijk geregeld. Toch zijn er reeds een aantal instanties die prestaties van psychologen of psychotherapeuten geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Met de meeste mutualiteiten heb ik een overeenkomst afgesloten.  In onderstaande tabel (gegevens juni 2015) vindt u een overzicht van mogelijke terugbetalingen per mutualiteit. Ik kan u de nodige documenten bezorgen indien u gebruik wenst te maken van deze tegemoetkoming.
Vermoedelijk zal de wetgeving in de toekomst wijzigen. De overeenkomsten met mutualiteiten worden dan opnieuw bekeken!