SUPERVISIE


Wat is supervisie?
Het is een methode van deskundigheidsbevordering. Supervisie leert mensen te reflecteren op hun handelen. Door te reflecteren ontstaat er meer inzicht in de eigen wijze van reageren in de interactie met de mensen (collega’s, leerlingen, ouders, ..) waarmee gewerkt wordt. Er wordt gewerkt met de concrete problemen/vragen die de betrokkene in zijn werksituatie ontmoet. 
Tijdens het proces van supervisie leert de supervisant de relatie tussen denken, voelen, willen en handelen te onderzoeken. Een evenwichtige samenhang tussen deze aspecten biedt nieuwe mogelijkheden. 
Supervisie is ook de plek waarmee, op basis van de nieuwe inzichten geëxperimenteerd kan worden. Het gaat om leren, maar supervisie is ook een plek waar je kunt delen, waar je gehoord en erkend wordt.
Kunnen leren vanuit jezelf is een vaardigheid die je levenslang kunt toepassen. 
Het uiteindelijke doel van supervisie is zo te leren reflecteren dat de professional zelfstandig het eigen handelen kan bezien en waar nodig is bij te stellen.

Waarom supervisie?
Ik heb 8 jaar als verpleegkundige gewerkt aan het brandwondencentrum te Antwerpen. Ondertussen leid ik al meer dan 22 jaar studenten op tot verpleegkundigen. Verpleegkunde is een mooi en tegelijk ook een zwaar beroep. Zwaar op psychische en fysiek vlak. Door de hoge werkdruk kunnen verpleegkundigen vaak niet meer de zorg bieden die ze graag zouden willen geven. Ook het samen werken in een team is een kunst. 

Onderwijzen is een heerlijk en tegelijk veeleisend beroep. Gezag hebben is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast is onderwijzen meer geworden dan het overbrengen van kennis. De groep leerlingen is erg gedifferentieerd, daarbij ook hun noden. Voldoen aan ieders verwachtingen, werken in een team,… 
Volgens onderzoek krijgen ongeveer 13% van alle leerkrachten te maken met burnout of burnout symptomen. Coaching beoogt ondermeer burnout te voorkomen.
Mijn 21 jaar ervaring met studenten en collega’s zijn een bron van inspiratie. 

Een opleiding tot psychotherapeut confronteert je vaak met je eigen onderstroom. Daarnaast vraagt het veel zelfreflectie en oefening. Supervisie zorgt voor een platvorm voor je twijfels en onzekerheden. 

Winst van supervisie?
Onderwijs is meer geworden dan het overbrengen van kennis, verpleegkunde is meer dan verzorgen alleen, opleiding kan niet zonder zelfzorg. 
De nood aan ondersteuning en vorming is groter dan ooit. 
Maar hoe vaak gaan we niet naar een bijscholing, horen we overtuigende zaken maar komen we er niet toe ze ook effectief toe te passen. Of past de inhoud toch niet helemaal bij de vraag waarmee we oorspronkelijk zaten. 
Supervisie is een zeer persoonlijke manier van ondersteunen en vormen. Het richt zich op de persoon zelf. Kijkend naar: wie is de mens die hier aan het werk is, wat zijn specifieke mogelijkheden en talenten, wat zijn eventuele belemmeringen,… 
Supervisie is leren maar ook zorg. Zorg voor de mens die zich alle dagen inzet.