Een bijzonder hart voor onderwijs en zorg


Als coach hoef je geen inhoudelijke kennis te hebben over de job om te kunnen coachen. Het gaat immers over de mens, niet over de inhoud.


Waarom dan een extra pagina voor deze beroepen?

Mensen in de zorg kiezen hiervoor omdat ze ‘graag voor anderen zorgen’. Zorgen voor residenten, patiënten,  kinderen,  jongeren, …. De eigen zorg wordt vaak miskent.

In mijn praktijk zie ik vele mensen vanuit het werkveld met een burn-out.

Altijd gedreven mensen, mensen met passie, … Mensen die je aan je bed wilt als je ziek bent of de leerkracht die je elk kind toewenst.

Mijn eigen roots liggen in de zorg en onderwijs. 


Vanuit een verbondenheid met beide beroepen wil ik mijn steentje bijdragen. 
Zorgen voor de zorggever!


De zorg is een mooi beroep. Het mooie beroep wordt echter vaak overschaduwd door personeelstekort, zieke collega’s die niet vervangen 

kunnen worden, besparingen... Het takenpakket van de zorggever vergroot, de zorgvrager wordt mondiger, de evolutie in de zorg staat (gelukkig)niet stil…Er wordt veel verwacht van de zorggever. Vanuit personeelstekort groeien vaak frustraties omdat je niet de zorg kan bieden die je wilt geven, conflicten, oververmoeidheid, plezier in werk neemt af,….

 

Onderwijs is bijzonder boeiend en uitdagend.

Lesgeven is veel meer geworden dan kennisoverdracht. De leerkracht heeft een pedagogische opdracht.
Er wordt verwacht dat hij zijn leerlingen pedagogisch ondersteunt en dit groepsproces ook begeleidt, zodanig dat leerlingen leren omgaan met elkaar en met de maatschappij. De klassieke frontale setting waarbij leerlingen luisteren en ontvangen is vervangen door een model waarbij interactie, differentiatie en variatie centraal staan. Leerkrachten hebben veel meer dan voorheen te maken met leerlingen die extra 
didactische en pedagogische zorg en aandacht nodig hebben. Er is meer overleg nodig, de administratieve verantwoordelijkheden nemen toe. Ouders zijn vaak mondiger en meer dan voorheen betrokken bij het leerproces van hun kind. Door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij staat ook onderwijs nooit stil. We lopen van vernieuwing naar vernieuwing. Het takenpakket van de leerkracht wordt steeds groter en complexer.

 

Centraal staat de zorg voor de ander, het beste voor de ander willen!

Dat kan alleen als je ook zorgt voor jezelf.

Vaak kan je dit zelf, vind je steun bij collega’s, vrienden, familie,…  Toch zijn er ook momenten waarop het leerzaam en helend is om dit te doen met een coach. Iemand die kijkt met een andere bril, andere referentiekaders aanreikt,.. zodat je niet alleen gehoord wordt maar ook nieuwe inzichten ontwikkelt, nieuwe tools leert hanteren waardoor je sterker in je schoenen staat.