Voor wie?

Anneleen, Jo en Amber geven typische voorbeelden van faalangst in de klas. Deze voorbeelden kan je gemakkelijk vertalen, naar andere situaties op school maar ook daarbuiten zoals bij de scouts, de voetbalclub, op de speelplaats,…. 
Elke situatie waar mensen het gevoel hebben dat ze een prestatie moeten leveren en beoordeeld worden (of het idee hebben dat ze beoordeeld worden) kan leiden tot faalangst.
Ook mensen die al aan het werk zijn, kunnen in hun dagelijks functioneren te kampen hebben met faalangst. 

We hebben allemaal wel eens “angst om te falen”. Maar wanneer deze angst je belemmert om te presteren of afbreuk doet aan je levenskwaliteit is het zinvol om er iets mee te doen! Onderzoek laat zien dat 12% van onze leerlingen te kampen hebben met faalangst maar ook volwassenen kunnen er last van ondervinden.


Ver voorbij de ideeën 
over goed en fout is een plek. 
Ik ontmoet jou daar." 
(Rumi)