Kostprijs

Een sessie duurt ongeveer één uur en kost 35€, een sessie van anderhalf uur kost 52€.

Tegemoetkoming van de mutualiteit
Indien u aangesloten bent bij één van onderstaande mutualiteiten kan u genieten (meestal enkel voor jongeren tot 18 jaar)  van een tegemoetkoming. Gelieve mij hiervan op de hoogte te brengen dan bezorg ik u de ingevulde documenten. 
CM
De Voorzorg
Het Vlaams Neutraal ziekenfonds
Liberale mutualiteit 
Partena

U vindt hierover informatie onder het item Tegemoetkoming mutualiteiten.