BURN-OUT‎ > ‎

Verloop

Hoe verloopt stress en burn-out coaching?

Omdat ieder mens en elke situatie uniek is de begeleiding steeds maatwerk.
We starten steeds met een verkennend gesprek en stellen de doelen voorop die jij wilt bereiken. Volgende onderdelen kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van de begeleiding:

  • In een eerste fase analyseren we de stressklachten en stressbronnen. We kijken naar de balans draagkracht, draaglast. We kijken hierbij naar de werkcontext en hoe jij hiermee omgaat. Daarnaast kijken we ook naar de privécontext. Hoe ontspan je? Waar haal je je energie.
  • Afhankelijk van de fase kan je bij een burn-out volledig uitgeput zijn. Rust, ontspanningstechnieken en herstellen van energie en fysieke conditie komen dan aan bod. 
  • Hoe omgaan met stress en emotie. Verhogen van je veerkracht. 
  • Versterken van competenties, bijvoorbeeld: versterken van zelfvertrouwen, assertiviteit, grenzen bewaken, versterken van focus, zelforganisatie, plannen en prioriteiten stellen 
  • Verbinding maken met waarden, levensmissie, talenten, kwaliteiten en drijfveren. 
  • Match met sociale omgeving en werk. Welke aanpassingen zijn nodig in sociale contacten, de privé werk verdeling of binnen het werk? 
  • Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up