BURN-OUT‎ > ‎

Geen depressie!

Burn-out is geen depressie! 

Het is niet zo eenvoudig om burn-out en depressie goed uit elkaar te houden.
Ze lijken op elkaar en kunnen zelfs 
samen voorkomen. Symptomen als problemen met concentratie en geheugen, moeilijk kunnen slapen, futloosheid…. komen zowel bij burn-out als bij depressie voor. 

Toch is een burn-out geen depressie! Er zijn een aantal essentiële verschillen: 

  • Depressie is een stemmingsstoornis, burn-out een energiestoornis
  • Een depressie is algemener en beïnvloedt heel duidelijk verschillende levensgebieden. (bv. iemand met burn-out kan nog genieten van een gezellig etentje met vrienden, iemand met een depressie ervaart ook daar geen plezier meer) 
  • Burn-out is werk gerelateerd en zal zich lange tijd enkel tot het werk beperken. Depressie heeft snel een grote invloed op vele gebieden. 
  • Burn-out is geen psychische aandoening en staat niet vermeld in DSM (handboek voor psychische stoornissen) 

Een depressie wordt het best behandeld door een klinisch psycholoog. Klinisch psychologen diagnosticeren en behandelen ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen en ze verrichten crisisinterventies. 

Mensen met een burn-out hoeven daarom niet noodzakelijk naar een klinisch psycholoog.